Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i to nie tylko rocznej, ale także śródrocznej.04 stycznia 2021 10:16 (Alicja Jaworek) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_22201920_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_im_bmalinowskiego_w_t czewie_z_dn_17062020_r_w_spr .Uchwała nr 10/18/19 z dnia 17 czerwca 2019r.. Uchwała Nr 9/18/19 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opini…


Czytaj więcej

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły

2011/2012 Załącznik do Uchwały nr 2Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji o nazwie Szkolny system wspierania uzdolnień Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie) Załącznik do uchwały.Uchwała Nr 12/15/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 .. w spraw…


Czytaj więcej

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów

Informacje o przyznaniu dodatku motywacyjnego.W wypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, zgodnie z § 17 ust.. Uchwała nr 3/2019/2020Uchwały rady pedagogicznej-propozycje Szanowni Państwo, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez rady pedagogiczne szkół i placówek uchwał, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r.…


Czytaj więcej

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii o pracy dyrektora

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2018/2019.Nr wzoru.. Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl.Rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora szkoły w związku z jego oceną, jeśli w szkole nie działa rada szkoły.. poleca 92% 369 głosów.. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Instyt…


Czytaj więcej