Decyzja środowiskowa zmiana sposobu użytkowania

zmiany do organów administracji publicznej poprzedzone powinno być przeanalizowaniem odpowiednio każdej sytuacji.. Czy inwestycja polegająca na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego (szwalnia) na budynek przeznaczony do produkcji maszyn dla przetwórstwa spożywczego i innych wyrobów metalowych związanych z przetwórstwem zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ust.. W przypadku zmiany sposobu użytkowania tylko części Parku maga…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia o dochodach do przedszkola

7 Zgodnie z art.131, ust.. Oświadczenie o dochodach jest dokumentem, w którym my sami wskazujemy, jaka jest wysokość naszych zarobków.. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, kandydata do przedszkola.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.. Co ważne, podanie o zaświadczenie o wysokości dochodu można złożyć osobiście l…


Czytaj więcej

Darmowe wzory dokumentów rodo w szkole

Poniżej lista artykułów z cyklu "Dokumentacja RODO w praktyce", które do tej pory zostały opublikowane: Część II: Wzory i szablony dokumentacji RODO - Polityka Ochrony Danych; Część III: Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP)RODO: Zasada czystego biurka - wzory dokumentów dla pracodawców./ fot. Fotolia.. Tym bardziej, że za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z RODO grożą potężne kary finansowe, które obecnie stały .Wszystkie umieszczone w Pakiecie RODO wzory dokumentów przygotowałem w taki…


Czytaj więcej

Decyzje obecnego rządu

Nowe decyzje rząduŹródło: East News .Kolejne zmiany w restrykcjach pandemicznych, część z nich dość szokująca.. W gabinecie Mateusza .Dość życia pod władzą która jedynie myśli o własnym korycie.. Nowa regulacja ma obowiązywać przez 14 dni na terenie całej Republiki Czeskiej.Jest decyzja rządu ws.. obostrzeń zew.. "Połowa rynku może otworzyć się 1 lutego".. Szczególnie istotnym obo-wiązkiem rządu jest przygotowanie budżetu - pla-nu dochodów i wydatków państwa na następny rok.Rząd dwukrotnie już …


Czytaj więcej

Podanie o urlop dziekański z powodu ciąży wzór

REZYGNACJA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGOBYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA Bydgoszcz, dnia .. 20.… roku.. imię i nazwiskoZ-15a Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem; Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników; Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych; ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorob…


Czytaj więcej

Skarga na bezczynność organu wzór

Skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie można złożyć, w następstwie wysłanego do organu ponaglenia, gdy organ administracji długo nie wydaje rozstrzygnięcia.. Uzasadnienie.. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.. Na podstawie art. 50 § 1 oraz art. 54 § 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.. Bezczynność będzie zatem brakiem działania ze strony organu administracji, jak i .Skargę można wnieść do…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy najmu sali gimnastycznej

Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli: 1) Najemca używa przedmiotu najmu sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem, umową lub w1) naruszenia postanowień umowy oraz Regulaminu wynajmu pomieszczeń, 2) innych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy.. 9 W przypadku wykorzystania pomieszczeń, np.: uroczystości i zajęć szkolnych organizowanych imprez kulturalnych, itp. wynajęcie pomieszczeń i sali gimnastycznej zosta…


Czytaj więcej

Jak wypisac rachunek ryczałt

Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi wystawiają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na żądanie kupującego, lub usługobiorcy pod warunkiem, że inne przepisy nie nakładają obowiązku wystawienia faktury.Dyskusje na temat: Darmowy / tani program do wystawienia faktur na ryczałcie.Pytanie o to jak wystawić rachunek jest już dziś w przypadku przedsiębiorców nieaktualne.. Zobacz:Z darmowych programów do faktur działających w przeglądarce sprawdź sobie ifirma.pl, mo…


Czytaj więcej

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania pdf

W przypadku niedotrzymania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu dwukrotność wartości zadatku z § 3 .. Dokument przydaje się np. wtedy, gdy przed finalizacją transakcji sprzedający musi jeszcze uregulować sprawy spadkowe lub gdy kupujący wciąż stara się o kredyt .Umowa przedwstępna kupna - sprzedaży mieszkania może być zawarta w dowolnej formie.. Z perspektywy nabywcy lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym żywotne znaczenie ma podpisane umowy przedwstępnej.. 0 strona wyników…


Czytaj więcej

Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych rozporządzenie

W związku z tym trwają konsultacje projektu rozporządzenia w tej sprawie (do 27 lipca można zgłaszać uwagi).Jak czytamy w uzasadnieniu, "rozporządzenie wprowadza model standardu rachunku kosztów mający na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych, nie ingerując jednocześnie w sferę indywidualnych praktyk wynikających ze specyfiki udzielanych świadczeń.. Tworzenie polityki rachunkowości w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu.13-14.05.2021r.. Poprzednie rozporządzenie …


Czytaj więcej