Wniosek o meldunek tymczasowy online
W takiej sytuacji datą zameldowania jest dzień doręczenia organowi gminy właściwego zgłoszenia, a zatem również dzień wolny od pracy urzędu.Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie na pobyt czasowy - płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.. Od stycznia 2018 r., żeby się zameldować, nie musimy wychodzić z domu.. Można zrobić to przez internet.. Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się.Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.Jeśli składający wniosek zaznaczy, że chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, należy dołączyć dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.Formularz o meldunek tymczasowy przez Internet.. Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy.. Miejsce składania dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich..

To niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.. ul. Moniuszki 9, II klatka, II piętro, pok.. Jest to popularny ePUAP.. Zaświadczenie o własnym zameldowaniu .Wystąpił błąd podczas logowania do aplikacji.. Wystąpił błąd podczas logowania do aplikacji.. W przypadku zgłoszenia zameldowania w mieszkaniu komunalnym wymagana jest zgoda właściciela lokalu na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego w całości lub części.Przykłady wypełnionych wniosków z zakresu obowiązku meldunkowego Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie obywatel.gov.pl Skorzystaj ze strony: procedury.. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania.Zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, odpis aktu urodzenia i inne Nieruchomości i środowisko Budowa domu, Mieszkanie dla Młodych, wycinka drzew, prace geodezyjne i kartograficzneSposób załatwienia sprawy: zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące..

Do złożenia formularza o meldunek tymczasowy przez Internet wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Jeśli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi przygotować jeden z następujących dokumentów, który to potwierdzi:Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na platformie ePUAP.. Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały.. Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.Należy przedłożyć wniosek, który można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich, wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób spoza Szczecina, które dokonały czynności wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego) oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.Procedura meldunku online jest bezpłatna.. Referat Ewidencji Ludności..

Czas załatwienia sprawy: od ręki.Zameldowanie przez internet, zmiany przepisów: zameldowanie, wymeldowanie obowiązek meldunkowy, e-meldunek.

Opłaty: bez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia - opłata 17 zł; jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł.. Meldunek w Urzędzie Gminy.. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.. Mamy dwie możliwości dokonania meldunku: osobiście lub przez pełnomocnika, jednak obecność właściciela nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.1.. Proszę przejść do strony głównej i spróbować ponownie.Pobierz dokument o zameldowaniu Aby skorzystać z usługi potrzebujemy profilu zaufanego (PZ) - sprawdź, jak możesz go założyć.. Na koniec sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego.Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.. Zaświadczenie to podlega opłacie administracyjnej w wysokości 17,00 zł.. Można to zrobić w urzędzie gminy / miasta bądź przez Internet.. Jak uzyskać dokument: Wejdź na stronę i wybierz e-usługę Pobierz dokument o zameldowaniu i. nr 202Zaświadczenie o własnym zameldowaniu (w języku polskim) można również pobrać samodzielnie (bez opłaty) na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (gov.pl) w zakładce Pobierz dokument o zameldowaniu..

Cudzoziemcy a meldunek tymczasowy Wiele pytań dotyczy tego, czy cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski do pracy, również muszą podlegać obowiązkowi meldunkowemu.Meldunek przez internet.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu jest bezpłatne w przypadku meldunku na pobyt stały, zaś w przypadku wniosku o meldunek tymczasowy, możesz opcjonalnie otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które kosztuje 17 zł.Meldunek tymczasowy jest również ustawowym obowiązkiem, któremu podlegają osoby bez meldunku stałego.. cud­zoziemiec złoży wniosek o wymeldowanie; 2. sama złożysz wniosek o wydanie decyzji o wymel­dowa­niu, przy czym wtedy musisz udowod­nić, że oso­ba nie będzie już mieszkała (np. przed­kłada­jąc wypowiedze­nie czy porozu­mie­nie o zakończe­niu najmu).Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie .Wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym w języku polskim na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie wydawane jest zaświadczenie w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej..Komentarze

Brak komentarzy.