Deklaracja dostępności urząd miasta
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30.Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek.. Urząd Miasta Żagań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.. Urząd Miasta Oświęcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępności.. Urząd Miasta Mława zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Urząd Miejski w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności..

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01Deklaracja dostępności Deklaracja dostepności Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności.. Urząd Miasta Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Legnicy.Deklaracja dostępności.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony .Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.otmuchow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.. Urząd Miasta Garwolina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Urząd Miasta w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej urząd.augustow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

2019 r. poz. 848) oraz Decyzją ...Deklaracja dostępności.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .Deklaracja dostępności dla strony internetowej Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Urząd Miejski w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku Urząd Miasta Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności strona internetowa Urzędu Miasta w Oświęcimiu..

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ...Deklaracja dostępności Wstęp.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r.. Urząd Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. ustanawiającą wzór oświadczenia w .Urząd Miasta Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.erzeszow.pl.. Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.. Urząd Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn ...Deklaracja dostępności.

Urząd Miasta Kielce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Urząd Miasta w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Urząd Miasta Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP .Deklaracja Dostępności Informacje wstępne .. Deklaracja dostępności Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin (zw. dalej także „podmiotem publicznym") zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności .. Urząd Miasta Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. 🔊 Przeczytaj na głos.. Urząd Miasta Piekary Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Kielce.Deklaracja dostępności.. Urząd Miasta Zambrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta GarwolinaDeklaracja dostępności Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin (zw. dalej także „podmiotem publicznym") zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Wstęp deklaracji Urząd Miasta Bochnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Hajnówka dostępności Gminy Trzebinia - Urzędu Miasta w Trzebini.. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..Komentarze

Brak komentarzy.