Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły 2021
2020 r., poz. 713)Oświadczenia majątkowe dyrektorów wymienionych w niniejszym Biuletynie jednostek organizacyjnych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa -link31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Jolanta Sokołowska .. Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych - J.B.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Pani Irena Hamerlik-Jaskulska Data publikacji: 19 kwietnia 2021 Dział: Dyrektorów gminnych placówek oświatowychpobierz Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbożu - Pani Ewa Śliwińska.pdf (2059kB) metryczka Wytworzył: Ewa Śliwińska (31 sierpnia 2019)2021-04-14 : Stanowisko: Dyrektor : Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im.. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku - Radni Powiatu - za rok 2020 - Zarząd Powiatu - za rok 2020 - Sekretarz i Skarbnik Powiatu - za rok 2020 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu - za rok 2020 - Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu (2021) - Członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną - za rok 2020Izabela Zapert - oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie Drukuj Oświadczenie dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.Kontynuujemy publikację danych z oświadczeń majątkowych dyrektorów lubelskich szkół..

Oświadczenie majątkowe - Pawlak Tomasz.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora szkoły za rok 2009Zbigniew Cybula - oświadczenie majątkowe z dnia 27.01.2021 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1Postanowienie nr 381/GN/2021 z dnia 2021-04-08; Postanowienie nr 378/GN/2021 z dnia 2021-04-28; .. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.» UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-134/21 RIO w OLSZTYNIE z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu.. Zastępca Dyrektora.zaakceptowanie treści informacji: Beata Fornalik (2021-04-13 10:43:48) ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Fornalik (2021-04-13 10:47:34) Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Majchrzaka złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Zbigniew Kowalczyk - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Ozimka.. Ilość wiadomości z działu 'Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola': 9Dokument należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach..

oświadczenie majątkowe 2018.pdf.

Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.. Oświadczenie majątkowe na okoliczność rozpoczęcia pełnienia .. Sprawdziliśmy, jakimi samochodami jeżdżą, jakie zgromadzili oszczędności.. Kto jest najbardziej zadłużony, a kto nie ma żadnego kredytu, ani pożyczki?. Data publikacji w BIP: 2017-03-01 21:44:35.. Tym bardziej, że wcześniej rozmawialiśmy o tym z burmistrzem.. Dyrektor Szkoły Podstawowej im.. Szczegóły w galerii.- oświadczenie majątkowe - 04.2021 r. - oświadczenie majątkowe - 04.2020 r. - oświadczenie majątkowe - 04.2019 r.Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły.. Liczba pobrań: 98. pdf.. Beata Bogacz-Woźniak - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku.Oświadczenie majątkowe Dyrektora szkoły za rok 2008 rozmiar: 304 kB.. „W bieżącym roku obowiązują zmienione formularze oświadczeń .Oświadczenie majątkowe 2021 r. Małgorzata Taczyńska - b. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie Oświadczenie majątkowe 2016 r. Oświadczenie majątkowe 2017 r. Oświadczenie majątkowe 2018 r. Agnieszka Lepisz- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie Oświadczenie majątkowe 2019 r. Oświadczenie majątkowe 2020 r .Plik pdf oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1626kb Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1326kboświadczenie majątkowe (zakończenie pełnienia funkcji dyrektora) Magdalena Durmaj..

Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego - kliknij tutaj.

Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym dyrektorów szkół we Włocławku.. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty.. Wartość lokalu to 320 tysięcy złotych.Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego.. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] Uwaga!. Nie takiego tłumaczenia oczekiwaliśmy.. Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe Dyrektora Macieja Krzemińskiego udostępnione jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.. Okoliczność złożenia: oświadczenie majątkowe za rok 2020Oświadczenia majątkowe 2021 W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.. - Poza tym życzę wesołych i rodzinnych świąt.. - Pani dyrektor złożyła oświadczenie majątkowe 7 kwietnia, niedługo po sesji - przyznał .Szkoły Podstawowe.. Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek i Prezesów Spółek z udziałem Województwa: Dyrektorzy jednostek organizacyjnych .. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp.. oświadczenie majątkowe (rozpoczęcie pełnienia funkcji) informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej..

Informacja uzyskana od dyrektora Szkoły: Wersja aktualnie wyświetlana: ... 2021 .

Mariana Koszewskiego w Kościanie.Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałychJak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca kwietnia samorządowcy mają czas na przekazanie wojewodzie oświadczeń majątkowych.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .prosimy o korzystanie z aktualnych druków oświadczeń majątkowych zamieszczonych na stronie: w PłockuJarosław Wita - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Ozimka.. Wprowadził do BIP: Iwona Zbyszyńska.. Andrzej Berbeć, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy alei Spółdzielczości Pracy, ma 120 tysięcy złotych oszczędności i mieszkanie o powierzchni 66 metrów kwadratowych (spółdzielcze prawo własnościowe).. Formularz zgłoszenia incydentu cyberbezpieczeństwa.- Złożyłam oświadczenie po otrzymaniu wezwania od burmistrza - powiedziała krótko.. z poważaniem, /-/ Barbara Skrabacz - Matusik..Komentarze

Brak komentarzy.