Czy składać zerową deklarację vat-ue
W tym miejscu dowiesz się czy możesz złożyć e -Deklaracje .. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust.. Istnieją podstawowe zasady odnośnie składania raportów VAT-UE, a dokładniej chodzi o okresy miesięczne w terminie nie przekraczającym 25. dnia miesiąca, który ma miejsce po tym, kiedy występowała dana transakcja i to jedynie w postaci elektronicznej.Składamy co miesiąc po zarejestrowaniu do WNT jako podatnik VAT-UE (także zerową), wtedy w tej deklaracji wykazujemy także import usług w trybie art. 28b.. Podatnik nie składa zerowych informacji VAT-UE.. Z kolei deklaracja VAT-UE nie wymaga tego.. Realizujesz transakcje zagraniczne jako podatnik zwolniony z VAT?. Powyższe wynika z treści art. 99 ust.. Informację VAT-UE należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej.Nie należy więc składać „zerowych" informacji podsumowujących.. Wypełnienie formularzaPodatnicy VAT UE nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, które dotyczą zawieszenia działalności gospodarczej.. Pierwszym okresem rozliczeniowym, od którego obowiązują nowe regulacje, jest styczeń 2017 roku.. Konieczność składania tego dokumentu wynika z Ustawy o VAT, która mówi także o tym, że VAT-UE należy: składać za okresy miesięczne lub kwartalne, w których doszło do wewnątrzwspólnotowych transakcji,Termin składania deklaracji VAT-UE Deklaracje VAT-UE w formie papierowej są składane do 15-go następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale)..

czy spółka z o.o. która nie rozpoczęła działalności musi składać zerowe deklaracje cit-2?

Informacja .Deklarację VAT-8 w zakresie dokonanych nabyć należy składać w urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.. - Zatem mimo braku obowiązku składania deklaracji w trakcie zawieszenia warto raz na pół roku złożyć deklarację zerową i oszczędzić sobie formalności związanych z ponowną .Jesteś czynnym podatnikiem VAT i rozliczasz się miesięcznie lub kwartalnie?. Czy muszę składać deklarację VAT UE ?Deklarację VAT-7K - do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale (tj. do 25 kwietnia za I kwartał bieżącego roku, do 25 lipca za II kwartał bieżącego roku, do 25 października za III kwartał bieżącego i do 25 stycznia za IV kwartał poprzedniego roku), Deklarację VAT UE - do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.Zgodnie ze zmianami, jakie miały miejsce od 1 stycznia 2017 roku w przepisach dotyczących podatku VAT, podatnicy zarejestrowani na potrzeby wewnątrzwspólnotowe mogą składać informację podsumowującą VAT-UE tylko za okresy miesięczne oraz wyłącznie w formie elektronicznej.. przez: balonik90 | 2012.12.6 17:1:27 .. VAT-7 na 2013 rok i inne nowe wzory deklaracji VATZ kolei podatnicy opłacający ryczałt dla taksówkarzy składają deklarację VAT-12.. Deklaracje VAT-UE w formie elektronicznej są składane do 25-go następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).Jeśli przedsiębiorca, który dokona rejestracji dla celów VAT-UE musi złożyć deklarację za okres, w którym została dokonana transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo też świadczenia.Witam, bez względu na to czy jest się czynnym podatnikiem VAT czy korzysta się ze zwolnienia to przy świadczeniu usług na rzecz kontrahentów z UE (zarejestrował się Pan jako VAT-UE) należy złożyć deklarację VAT-UE..

VAT-9czy spółka z o.o. która nie rozpoczęła działalności musi składać zerowe deklaracje cit-2?

czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi) Warto wiedzieć: Deklaracja VAT-27 Deklaracja VAT-UE uwzględnia konkretne transakcje wewnątrzwspólnotowe.Deklaracja VAT-UE to inaczej „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach".. Prowadzę działalność gospodarczą.. Ustawa o VAT dopuszcza także inną możliwość - uzależnioną od tego jaki rodzaj czynności unijnych jest wykonywany oraz jakie są sumy wartości tych transakcji.Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,Jesteś zainteresowany wysyłką deklaracji elektronicznych, ale nie wiesz czy masz do tego prawo?. Ważne!Oznacza to, że w przypadku, gdy u podatnika w danym okresie rozliczeniowym taki nie powstał, nie jest on zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego „zerowej" informacji podsumowującej VAT-UE.. Jestem zarejestrowany jako podatnik VAT i VAT UE, wykonuję usługi dla zagranicznego kontrahenta i obecnie korzystam ze zwolnienia z VAT..

Co istotne, obecnie należy również składać deklaracje „zerowe".Zgodnie z art. 101a ust.

Zatem, jeżeli podatnik w danym miesiącu nie uczestniczył w transakcjach unijnych, wówczas zerowych VAT- UE nie składamy.. Innymi słowy, nie składa się „zerowej" VAT-27.. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym".W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT.. Natomiast w przypadku deklaracji JPK V7 lub JPK V7K należy złożyć w US tzw. deklarację zerową.Odpowiedź jest jednoznaczna - nie generuje się zerowych deklaracji VAT-UE.. Brak czynności podlegających wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.. Iwona Maczalska 14.12.2017 12:00 (aktualizacja: 08.05.2018 11:47 ) Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży oraz przesyłania jej do organów skarbowych w formacie JPK_VAT.Zasadniczo, składanie deklaracji podatkowych VAT jest, co do zasady, obowiązkiem każdego podatnika.. Często zdarza się, że podatnicy stosując zasady analogiczne, jak dla składania deklaracji VAT-7, przedkładają do urzędu skarbowego także zerowe deklaracje VAT UE - w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe.Z powyższego wynika, iż VAT-UE składamy tylko za okresy, w których wystąpiły czynności podlegające wykazaniu na informacji podsumowującej..

Jak pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)Czy należy składać zerowy plik JPK_VAT?

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne.. 1 ustawy o VAT, w którym czytamy, że podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe.. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje .Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji VAT-27 za miesiąc, w którym nie wystąpiła u niego sprzedaż objęta odwrotnym obciążeniem..Komentarze

Brak komentarzy.