Wzór wypełnionego wniosku na kartę pobytu
REZYDENTA DUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ .1.48 MB.. Wniosek o wydanie lub wymianę nowego dokumentu podroży przewidzianego w konwencji Genewskiej.. If .2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały wypełnionego zgodnie z pouczeniem (wniosek wypełniamy czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobytWydanie kolejnej karty pobytu Zobowiązanie do powrotu Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądanyKarta pobytu czasowego - zezwolenie na pobyt czasowy, jest najbardziej popularnym wnioskiem o przedłużenie pobytu w Polsce, składanym przez cudzoziemców.. wynagrodzenia cudzoziemca - do pobrania.. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres .Wymagane wnioski i dokumenty: 1. przy zameldowaniu: formularz „zgłoszenie pobytu stałego" lub „zgłoszenie pobytu czasowego"; Wniosek o wydanie wizy krajowej.. Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii.. NR 2 - wniosek na pobyt czasowy - do pobrania.. KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymiane .WZOR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT..

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu.

Pobierz wzór.. 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu, 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od .Dokumenty wydawane cudzoziemcom.Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wniosek do wypełnienia oraz jego wzór.. Nieuregulowany pobyt Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy Wzór wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy Wzór wniosku o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocieJAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ KROK PO KROKU.. PDF (116.91 KB) Liczba pobrań: 439.Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy.. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.. Długotrwały pobyt w Polsce, a jednocześnie podjęcie pracy na terenie kraju umożliwia również tak zwana "niebieska karta" czyli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.zał..

NR 1 - wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.. wniosek do wydania karty EKUZ - pobyt turystyczny przykład wypełnionego wniosku do wydania .Wniosek o wydanie karty .Zgłoszenie pobytu stałego.Wzór wypełnionego wnioski na pobyt stały na podstawie małżeństwa Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE Pełnomocnictwo do WSC - legalizacja pobytu 3.5 Oświadczenie o braku osób na utrzymaniu Oświadczenie o braku deklaracji podatkowej PIT 37/PIT 40 za poprzedni rok4.Wzór wypełnionego wnioski na pobyt stały na podstawie małżeństwa.. Pełnomocnictwo do WSC - legalizacja pobytu 3.5 Oświadczenie o braku osób na utrzymaniu.. zm.);5 2) wizy / visa / visa / визы 3) zezwolenia na pobyt czasowy / temporary residence permit / permis de séjour temporaire / разрешения на временное пребывание 4) dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu wydanego przez inne państwo obszaru Schengen / document entitling to entry and stay issued by other Schengen Member State / le document author isant .Wniosek o wydanie karty pobytu składasz wyłącznie wtedy, gdy otrzymałeś: zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, a w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywałeś poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,; jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta,Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub Genewskiego ..

Zgłoszenie pobytu stałego - Wzór, Druk.

Rozliczaj wygodnie swoją firmę online.Poniżej przedstawiamy wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.. Płeć / Sex / Sexe / .. Proszę o wymianę karty pobytu ze względu na / Please replace myF.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 4 3 1 1 0 8 0 0 0 0 1e) do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty, f) wniosek należy podpisać w polu numer 23 w obecności pracownika Zespołu, g) w polu nr 48 należy złożyć wzór podpisu, który zostanie naniesiony na kartę parkingową w obecności pracownika, h) wniosek składa się osobiście, Data dodania: 14 lutego 2017.. PODSTAWA PRAWNA.. Oświadczenie o braku deklaracji podatkowej PIT 37/PIT 40 za poprzedni rok.Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca.. Dziennik Ustaw - 59 - Poz. 589 2 8.. NR 5 - oświadczenie pracodawcy dot.. Blok 1 - Dane osoby wyjeżdżającejEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli członek rodziny przebywa poza tym terytorium *..

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144 poz. 1043, z późn.. 1.22 MB.Wniosek - zezwolenie na pobyt czasowy (formularz obowiązujący od 27 kwietnia 2019 roku) zobacz pliki.. załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę14 lutego 2017 Dokumenty zgłoszenie pobytu.. Jak wypełnić wniosek na kartę pobytu (InforMigrants) Watch later.. zał.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. NR 3 - karta wzoru podpisu - do pobrania.. W Warszawie wniosków jest mnóstwo i nic dziwnego, że wszystko się przedłużaj.. Do pobrania Zgłoszenie pobytu czasowego - druk i wzór jego wypełnienia - w formacie .doc i pdf.Jak wypełnić wniosek na kartę pobytu (InforMigrants) - YouTube.. Proszę o wymianę karty pobytu ze względu na / Please replace myJest wydawana na 10 lat na podstawie polskiego pochodzenia lub na okres 5 lat zamieszkania w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego.. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.. Kategoria: Druki, formularze..Komentarze

Brak komentarzy.